Instemming aanvragen

Algemeen

Belangrijk

We vragen u in dit formulier een digitale versie van een aantal bijlagen mee te zenden. Zorgt u ervoor dat u de volgende bijlagen digitaal beschikbaar hebt om toe te voegen:

 1. Eventuele machtiging van aanvrager of netbeheerder
 2. Planning van het gehele werk inclusief de faseringen en de werkvolgordes (indien van toepassing)
 3. Een uitvoeringsplan met daarin opgenomen:
  • Een volledige en duidelijk leesbare tekening van het gewenste tracé (minimale schaal 1:500, inclusief straatnamen lentes van de kabels en leidingen)
  • Opgave van eventuele objecten die bij uitvoering van de werkzaamheden worden geplaatst (incl. situering ervan)
  • Beschrijving van maatregelen voor bereikbaarheid van bescherming van de aanwezige kabels en leidingen
  • Omschrijving van eventuele opbrekingen van de verharding
  • Het verkeersplan conform CROW-richtlijn 96b
  • Maatregelen ter bescherming van openbare voorzieningen (bomen etc.)
  • Maatregelen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen en opstallen in de nabijheid