Subisidie Zutphens Sportakkoord

Informatie voor u begint met de aanvraag

Dit formulier is bedoeld voor het subsidiejaar 2021. De uitvoering van de activiteit vindt plaats in 2021 en 2022.

Uw aanvraag voor eenmalige subsidie moet voor 1 oktober 2021 zijn ingediend. Het college van burgemeester en wethouders beslist uiterlijk 1 november 2021 of u de subsidie ontvangt. Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Hiermee wijken wij af van artikel 5.1 van de regeling lokaal Sportakkoord Zutphen, waarin staat dat er 2 momenten zijn om de subsidie in te dienen.

Doet u een aanvraag voor een activiteit? Vul dan de vragen in. In de vragen verwijzen wij een aantal keer naar de subsidieregeling. Wij raden u daarom aan deze via bovenstaande link te openen.