Subsidie aanvragen

Informatie voor u begint met de aanvraag

Met dit formulier vraagt u subsidie aan voor Sportstimulering, Maatschappelijke dienstverlening, Cultuurinitiatieven of Jeugdverenigingen.

Nodig bij invullen formulier

  • uw contactgegevens
  • de soort subsidie die u wilt aanvragen
  • de hoogte van het te vragen subsidiebedrag
  • ingevuld activiteitenplan

Activiteitenplan

Vul eerst het activiteitenplan in voor de subsidie die u wilt aanvragen. Tijdens het invullen van het formulier vragen wij u het ingevulde activiteitenplan toe te voegen.

Na uw aanvraag

Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging per e-mail. Daarna toetsen wij of uw aanvraag compleet is. U ontvangt van ons een bevestiging per brief. In de brief staat op welke termijn u een besluit op uw subsidieaanvraag kunt verwachten.

De aanvraag nu invullen

Klik op "Volgende pagina" om de aanvraag in te vullen.